מידע כללי - אדם סיני
   
דף הבית >> מידע >> רשימת קבוצות >> קהילת הסולם - אדם סיני >> מידע כללי - אדם סיני
מידע על קבוצתו של אדם סיני 
 
מילים מקדימות 
 
עמדת המרכז לנפגעי כתות לגבי אדם סיני וקבוצתו, כפי שמובאת להלן, מבוססת על מספר לא מבוטל של עדויות אישיות שנאספו על ידי צוות המרכז החל משנת 2006, ועד שנת 2016
 
בסה"כ מדובר בעדויות של 13 אנשים שנטשו את קבוצתו של אדם סיני לאורך 10 שנות פעילות. העדויות נגבו הן מנשים והן מגברים שעזבו את הקבוצה
 
רצף העדויות וכמות העדויות (מתוך קבוצה כה קטנה שמספרה נע על כ- 30 משפחות) מהווים, לדעת המרכז, ביטוי משמעותי לאופי של מנהיג הקבוצה, ולכך שלאורך השנים לא שינה המנהיג את דרכיו
 
יש לקחת בחשבון כי, בדומה למוכר לנו מקבוצות דומות במאפייניהן, קיימים עוד חברים שעזבו את הקבוצה וחשים פגועים, אך לא הגיעו למסור עדות במרכז.
 
ידוע לנו, שחברי קהילת הסולם והרב אדם סיני מנסים לגמד את התופעה בטענה שמדובר בעדויות "פיקטיביות" כביכול, או שמדובר במתלונן בודד. המרכז מבהיר מעבר לכל צל של ספק, מדובר בעדויות אמינות, כנות ואמיתיות של אנשים שחשו פגיעה נפשית עמוקה,  בעקבות חברותם בקבוצתו של אדם סיני.
 
נפנה גם למכתב ההתראה "לפני תביעה" שקיבלנו בשנת 2016 מעורך דינו של אדם סיני, בו נדרש המרכז להסיר את המידע המפורסם כאן.  תגובתנו באמצעות יועצינו המשפטיים מבהירה את עמדת המרכז לגבי מהימנות המידע המפורסם. שני המכתבים מצורפים וניתן להתרשם מהם באופן בלתי אמצעי.
 
חיזוק נוסף לעמדת המרכז התקבל בשנת 2015 כשועדת רבנים של אזור השומרון הציעה לקבוצתו של אדם סיני שלא להתיישב ביישוב צופים מפאת ה
אופי הסגור של הקבוצה, מה שהוביל למאבק התושבים נגד כניסת קהילת הסולם ליישוב.

להלן המידע:

למידע אודות ניסיון ההתיישבות ביישוב צופים לחץ כאן.

בקבוצה של אדם סיני, ישנם, לדעתנו, מאפיינים כיתתיים מובהקים, כמפורט בדף 'מהי כת' באתר זה. מסקנה זו מסתמכת על עדויות חברים לשעבר שפנו אלינו, ועל פניות של בני משפחה.

על פי העדויות שהגיעו אלינו, מנהיג הקבוצה נוטה לבטל דרכים אחרות ומקומות אחרים ללימוד דרך רוחנית זהה (יהדות ו/או קבלה) ומכוון לפעול על פי הדרכתו בלבד, מייצר סביבו פולחן אישיות, שולט הלכה למעשה בחייהם של החברים, מחדיר פחדים, מעודד הלשנות בין חברי הקבוצה, מנתק רבים מהם ממשפחות המוצא, מנדה את העוזבים ומנתק את חברי הקבוצה מן הפורשים, שולל כל אפשרות של העברת ביקורת או התנגדות, ומנהל מערכת של ענישה ונידוי נגד המערערים – כל אלו מהווים בסיס לשליטה מופרזת של המנהיג ומהווים קרקע פוריה ליחסי תלות ולניצול.להלן תיאור קצר כפי שהתקבל מהעדויות השונות עם הדגשה לגבי חלק מהמאפיינים הכיתתיים.

אדם סיני משמש בקבוצתו מנהיג בלתי מעורער. הוא מלמד את תלמידיו את תורתו של בעל הסולם וטוען שלמד אצל בנו (כאשר לא ברור האם יש אמת בטענה זו). הלימוד בקבוצה מתנהל בשעות הלילה המאוחרות עד שעות הבוקר המוקדמות וישנה ציפייה מהחברים להתנהל כרגיל בכל שעות היום כשהם ערים בלילה. סדר יום כזה ודאי שאינו מותאם לכוחותיו של כל אדם מהישוב והדבר הציב ומציב בסיכון את האנשים הללו שנאלצו לנהוג, לעבוד ולתפקד במשך היום. מלבד הלימוד בשעות הלילה מתקיים שיעור בשעות אחה"צ (17:00-18:00) למשך שעתיים, לאחריו הולכים המשתתפים לביתם בעיקר כדי לישון לפני ההגעה ללימודי הלילה. סדר יום כזה שאינו מותיר לאדם את עיתותיו בידיו או למשפחתו וכופה עליו פעילות או למידה מתמדת, כולל מניעת שינה, מוכר לנו מקבוצות רבות ואינו מאפשר מרווח חשיבה שבתוכו יכול הפרט לתהות על התנהלות המנהיג והקבוצה, ומחייב את המשתתפים לפנות את כל משאביהם לקבוצה.

החברים בקבוצה לא רק עוּדדו להגיע לשיעורים אלא הופעל עליהם לחץ כביר לעשות כן. בשלב מסוים אף הייתה סיירת השכמות למתקשים לקום. כמו"כ כחלק מהלחץ נבנתה מערכת ניקוד אישי המנקדת כל חבר בקבוצה. ניקוד זה נתלה ברבים וחשף את כל אחד מן המשתתפים בפני האחרים. מי שנמצא בתחתית הרשימה עובר השפלות ואף ענישה כמו: לא לשבת קרוב לרב וכדומה.
במהלך שיעוריו הרב מבדל את "תורתו" מתורת הכלל ומטמיע בתלמידיו את האמונה כי דרכו היא הדרך היחידה הנכונה והדרכים האחרות זוכות ליחס מזלזל. אנשים שאינם שותפים לאמונתו מכונים "בהמות", מלמדי הלכה ורבנים אחרים מכונים "מוסכניקים". הוא אינו מהסס להשפיל את חברי הקבוצה כשאלה אינם מרצים אותו במילים כגון: "כלב", "אפס", "לא נכחת במעמד הר סיני", כשהעלבונות נעשים בפרהסיה מול חברי הקבוצה האחרים. הוא מנדה ומחרים את מי שסורר בעיניו, ומאשר שידוכים או מתנגד להם על פי אינטרסים אישיים כגון האם המיועדת מוכנה לקבל אותו כרב שלה (במידה ולא, אין מקום נישואין).

הרב סיני מצפה מחסדיו לפאר, לרומם ולשבח אותו וכל פגישה נפתחת בשבח על ידי כל אחד מהמשתתפים לרב ולקהילה. במקרה של מישהי שהעזה לשבח ראשית כל את הקב"ה היא נודתה מן השיעורים. לאחר מכן הוא מצפה לדו"חות מפורטים של השבחים. גם פגישה זוגית נפתחת בשבח לרב. הוא מגיב בהתקפות והתפרצויות זעם אם נדמה לו שפגעו בכבודו (למשל אם האוכל שהוגש לו בצלחת סודר באופן שאינו משביע את רצונו) ללא שום אחריות על הפגיעה שהוא מייצר בקרב תלמידיו. אחת הדוגמאות הקיצוניות לכך, לדעתנו, הייתה, כשנפטר סבו של אחד התלמידים והוא ביקש כי חבריו לקהילה יגיעו להשלים מנין לתפילה. הוא הושב ריקם, כי השיעור בבית מדרשו של סיני נחשב בעיני הרב חשוב הרבה יותר. תלמיד זה נפגע מאד מחוסר הערבות ההדדית, לאחר שנתן את נשמתו לקהילה, והעז לומר זאת בגלוי. הרב זיכה אותו בבוז וקיתונות של רותחין, וירד לחייו במשך שבועיים רצופים. מבחינת הרב אמירת ביקורת גלויה הייתה מעשה שלא יעשה.

הוא מנתק את תלמידיו ממשפחותיהם בכך שמכריז על היעדרות מהקהילה כ"גלות", ורק שבת או חג במחיצת הקהילה נחשבים לרצויים בעיניו. הוא מתנגד למגורים של חברי הקהילה בסמיכות להוריהם או חותניהם ובעצם מנסה לשמר שליטה מוחלטת ובלעדית בחסידיו באמצעות ניתוקם ממשפחות המוצא.

בשנת 2012 יצרו איתנו קשר 2 מחברי הקבוצה וביקשו להיפגש על מנת לבקש שנסיר את אדם סיני מאתר האינטרנט של המרכז. מנהלת המרכז, רחל ליכטנשטיין, והמנהלת הקלינית של המרכז לנפגעי כתות, שרון דוני, נענו לבקשה וניפגשו עמם. במהלכה, ניסו לשכנע אותנו כי הקבוצה שינתה את התנהלותה ולכן מן הראוי שנסיר אותם מהאתר. הם טענו כי אינם מפעילים עוד לחץ על השכמות בלילה; כי הרב שינה את התנהגותו כלפי תלמידיו, אינו משפיל ומבזה, וכי מרבית התלונות שניתנו במרכז נמסרו על רקע נקמה ושנאה אישית. לאחר מכן הגענו לפגישה עם הרב והרבנית שבה ניסה לשכנע אותנו הרב אדם סיני כי אנו טועות ושופטות אותו לחומרה על לא דבר. בפגישה, למרות שהדברים נוסחו באופן שנועד לרכך אותנו לא שקט מצפוננו ויצאנו בתחושה קשה. האופן שבו השמיע את דבריו נסך בנו תחושה כי מדובר באיש כוחני. את הזמנתו להגיע לשיעוריו לא אימצנו משום שלא יכולנו לוודא האם שיעורים אלה ישקפו את המציאות הקבוצתית היום יומית, או האם מדובר ב"שיעורים לדוגמא" .

מקריאת העדויות שנמסרו במשך השנים והחומרים שנמסרו לנו ממש לאחרונה, נוצר בנו הרושם כי הרב סיני הבין שהמרכז לנפגעי כתות ואולי אף אחרים המתנגדים לו עלולים לפעול כנגדו. אולם, להבנתנו הדבר לא גרם לו לאמץ עמדה צנועה או לשנות את דרכיו, אלא לנסות להסתתר מפני מי שיכול "להענישו". וכך מצאנו בעדויות את התופעה שבה הוא מקליט את שיעוריו, וכאשר מחליט להעליב ברבים מי מתלמידיו הוא מפסיק את ההקלטה!

לאחרונה הפעיל אדם סיני לחץ עצום על חברים בקבוצה לרכוש קרקעות בישוב צופים ובמעמד ההחתמה על החוזה החתים אותם על כך שהם חותמים מרצונם החופשי!

לסיכום: לפי מיטב הבנתנו, שיפוטנו וניסיוננו, על-סמך העדויות הלא מעטות שנמסרו לנו כאמור לעיל, הקבוצה של הרב אדם סיני מתנהלת כקבוצה פוגענית והשפעתו על חברי הקבוצה היא עמוקה, גורפת, יומיומית ומשפיעה על כל נדבך בחייהם. אנו ממליצים לכם לקיים בירור עצמאי מעמיק על-מנת לבקר את הדברים.


לכל מידע נוסף, אודות הקבוצה הספציפית הזאת ובכלל בנושא כתות, ניתן לפנות למרכז לנפגעי כתות. 

 
Bookmark and Share