חג שבועות שמח
 
 
 

 
                                   פניה למשרד החינוך בעניין גני הילדים של כת הרא קרישנה
                                  כתבה בעיתון לאישה על כתות
              בלה בלה בלה בלה