עברית  |  English  |  
הצטרפו אלינו לפייסבוק  |  לקבלת תמיכה: 03-6708811  |  
קבל ספר במתנה !


לחץ כאן
תביעות משפטיות - ריקי שחם
   

בתקדים משפטי, קבע השופט בכר כי ריקי שחם מנהלת כת ומפעילה השפעה בלתי הוגנת על מאמיניה ומנצלת אותם.
להלן סיכום של כמה פסקאות מפסק הדין. לקריאת פסק הדין המקורי לחץ כאן.

השופט בכר בחן את הקבוצה של ריקי שחם על פי מאפיינים כיתתיים כפי שמופיעים בדו"ח של משרד הרווחה 2011 (מובא באתר כאן).

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א

4112-80 פלונית ואח' נ' שחם-רביצקי ואח'

תיק חיצוני:

בפני כבוד השופט אליהו בכר

התובעת/הנתבעת שכנגד                                         פלונית
                                                                            ע"י ב"כ עו"ד מישל אוחיון ושות'
                                                                                             נגד
הנתבעים/התובעים שכנגד                                       1.ריקי שחם-רביצקי
                                                                            2.אבי שחם
                                                                            3.דליה שחם
                                                                            ע"י ב"כ עו"ד אריאל שינקביץ ו/או דרור שלו

בית המשפט קיבל, באופן חלקי, תביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבעים לצורך השבת כספים ומתנות שהעבירה להם כחלק מהדרישות שהפנו אליה בהיותה חברה בכת.
נפסק, בין השאר, כי יש להחיל את דיני ההשפעה הבלתי הוגנת גם בתחום דיני המתנה, וזאת באנלוגיה לסעיף 30 לחוק הירושה.
מכאן, בית המשפט בחן את דיני ההשפעה הבלתי הוגנת גם על נסיבותיו של הליך זה.
* נזיקין – עוולות – לשון הרע
* נזיקין – הגנות – אמת בפרסום
*נזיקין – עוולות – תרמית
* חוזים – מתנה – השפעה בלתי הוגנת
* נזיקין – עוולות – רשלנות
התובעת הגישה כנגד הנתבעים תביעה להשבת כספים אותם העבירה לטענתה לשיעורין בכסף ובשווה כסף לידי הנתבעים כחלק מהדרישות שהפנו אליה בהיותה חברה בכת.
מנגד, הגישו הנתבעים תביעה שכנגד בשל הפגיעה בשמם הטוב ובמוניטין שלהם.
בית המשפט קיבל את התביעה העיקרית בחלקה, דחה את התביעה שכנגד ופסק כלהלן:
מהראיות עולה, כי לקבוצה מאפיינים כיתתיים.
כל המתנות שניתנו ע"י התובעת לנתבעים נגמרו בהקניית דבר המתנה.
...  בנסיבותיו של מקרה זה, הנטל אינו עוד על התובעת להוכיח כי היתה מצויה במצב של השפעה בלתי הוגנת מצד הנתבעים והנתבעת 1 בראשם, אלא שעל הנתבעים הנטל להוכיח שלא ניצלו את האמון שבין הצדדים לרעה באופן שלא הפעילו על התובעת השפעה בלתי הוגנת.
הענקת המתנות וסכומי הכסף נעשתה תוך ניצול התובעת למטרות הנתבעים.
מטרות אלה נועדו בעיקרן להטבת מצבם הכלכלי להבדיל מהמטרות המוצהרות כלפי חברי הקבוצה והתובעת בניהם.
משהנתבעים לא מוכיחים כי קיבלו את מתנות התובעת וסכומי הכסף שנתנה מבלי שהשפיעו עליה השפיעה בלתי הוגנת כי אז על הנתבעים, שנהנו ממתנות אלה, להשיבם לתובעת ובהעדר אפשרות פיסית להשיב את שויים.

 

1. מנהיגות - הכת מרוכזת סביב אדם כריזמתי בעל כושר מנהיגות יוצא דופן. המנהיג מטיל טאבו וסנקציות על התנהלות החברים ומכתיב אורח חיים מפורט לחברי הכת.
בחינת חומר הראיות מעלה כי אמנם... קריטריון זה מתמלא במלואו. הנתבעת (ריקי שחם) הינה בעלת כושר מנהיגות יוצא דופן הסוחף אחריו את כלל חברי הקבוצה. ...היא מורה לחברי הקבוצה כיצד להתנהל ומטילה סנקציות ...כלפי אלה הפועלים בניגוד לרצונה ... הנתבעת היא זו שמחליטה מי יבוא ומי יצא מהקבוצה.
הנתבעת שולטת בקשרים הזוגיים של חברי הקבוצה ובאפשרותם להביא ילדים לעולם. כך גם שולטת בזמנם .. ובמחויבותם להתייצב לשיעורים ולמפגשים הקבועים ... והחובה להתנדב בגנים ...
... הטילה הנתבעת על התובעת עונש כספי בסך 10,000 ש"ח בשל העדרות מאחד המפגשים בשל העדפת אירוע משפחתי...

2.סודיות - מצטרפים לכת עוברים טקס חניכה שבו הם מתחייבים לנאמנות ולשמירה על סודיות.
כל המבקש להצטרף לקבוצה עובר תחילה ראיון התאמה אצל הנתבעת שתאשר או תדחה את הצטרפותו. לאחר מכן מחויבים חברי הקבוצה בנאמנות לקבוצה ולעומדת בראשה. בכל הקשור לשמירת סודיות, ... חברי הקבוצה לא מיהרו להסביר מחוץ לקבוצה בצורה מלאה, כמו לבני משפחתם, מה מתרחש בשיעורים ובמפגשים ומדוע הינם זקוקים מהם לסכומי כסף גבוהים כאשר תכני השיעורים והסיבות לדרישת הסכומים מוסתרים מהמלווים וסודיים כאמור. ...
מכאן שגם תנאי זה של סודיות מתקיים באופן עקרוני בנסיבות.

3. התנתקות - עידוד עד כפיה של ניתוק הקשרים החברתיים הישנים, תוך הסתגרות והיבדלות מפני העולם החיצוני.
...המגמה....היתה של הרחקת חבריה מבני משפחותיהם, אך לא בהכרח עד כדי ניתוקם המוחלט שכן בני המשפחה נדרשו לסייע לחברי הקבוצה כלכלית לשם מימון מטרות הקבוצה.. מימון דרישותיה החומריות של הנתבעת העומדת בראשה. 
... המסקנה הינה אם כן, כי הקשר עם בני המשפחה התרופף עד למאוד. הקשר שנותר, נותר בעיקרו למטרות כספיות. כאשר גשר כלכלי זה נותק, בדרך כלל נותק או נפגע עד מאוד הקשר המשפחתי שהיה רופף ממילא בשל החברות בקבוצה. 

4. אדיקות: תביעה לאדיקות פולחנית עזה, ללא שאילת שאלות או הטלת ספק.
...ויודגש כי לא מצאתי בחומר הראיות ראיה לכך שדברי הנתבעת במהלך השיעורים הופרכו על ידי מי מחברי הקבוצה או כי נטען כלפיהם שאינם נכונים או בלתי אפשריים. בכך נוצרת מערכת יחסי אמון/יראה כלפי המורה, הנבנה ומתעצם לאורך שנים..אופן זה ...מעצב... את חברי הקבוצה כעושי דברה של הנתבעת ללא כחל וסרק. בכך מתקיים לטעמי גם תנאי זה לדו"ח.

5. ציות - דרישת ציות וכפיפות מוחלטת למנהיג הכת והטלת סנקציות כאשר אלה אינן ממולאות כנדרש.
בחינת חומר הראיות מלמדת, כי חברי הקבוצה ...נדרשו גם לציות. המסקנה המתבקשת הינה, כי אורח החיים במסגרת הקבוצה חייב ציות וכפיפות לנתבעת. 
... גם תנאי הציות הנדרש ..מוכח בנסיבות. 

6. מסיונריות - פעילות לשם גיוס חברים נוספים. 
עיון בחומר הראיות מלמד, כי גם באשר לקריטריון זה שבדו"ח, יש ממש בדבר התקיימותו בנסיבות. ... הקבוצה עסקה בגיוס מתמיד של חברים חדשים למסגרתה.

7. גיוס כספים - עיסוק של חברי הכת בגיוס משאבים כלכליים ואחרים עבור הכת ומנהיגיה.
המסקנה המתבקשת ... כי הקבוצה עסקה ... בגיוס סכומי כסף רבים ... על פי הנחיית הנתבעת. .. שילמו חברי הקבוצה סכומי כסף ניכרים עבור רכישות שונות ... לרווחת הנתבעים ...השתתפות בתשלומי משכנתא של בני הזוג ריקי ואבי שחם... השתתפות בעלויות טיסה של הנתבעים לחו"ל... השתתפות ברכישת מטלטלין... כמו כלי רכב, חפצי אומנות, מימון ארוחות משותפות ברמה גבוהה.. שילמו חובות שונים עבור הנתבעים.... התנדבו פיסית לרווחת הנתבעת.
שיעור ההוצאות היה גבוה... מכאן שחברי הקבוצה עסקו .... בגיוס סכומי כסף לאורך שנים כחלק משגרת ההתנהלות בקבוצה. ...חלק ניכר מרכושם הפיננסי של חברי הקבוצה באופן שמותיר...במצב כלכלי רעוע... במסגרת הקבוצה בעוד שהנתבעת ובעלה מגדילים את רכושם לאורך השנים ביחס ישר... מכאן שגם תנאי זה של הדו"ח מתקיים.

8. ויתור על רכוש - תביעה להקדשת הרכוש הפרטי לכת או למנהיגיה.
... תנאי זה ... מתקיים באופן חלקי ויחסי, אך גם חלק זה הינו משמעותי בנסיבות לאור הכמות של ההוצאות שהוצאו בפועל. 

9. סולידאריות בין חברי הכת - עידוד הדדי בין חברי הכת, המתאפיין בגילויים חריגים של אמפטיה. יצירת קרבה גדולה בין החברים והקדשת מרבית זמנם לפעילות בתוך הקבוצה או למען תועלתה.
המסקנה... כי קיימת סולידאריות רבה בין חברי הקבוצה המגוננים איש על רעהו ובמיוחד על הנתבעת בכל תחומי החיים בין באופן שוטף בכל הקשור עם חיי היומיום, ובין במצבים משבריים עבור הקבוצה והעומדת בראשה שאז נחלצת הקבוצה להגנתה בכל האמצעים החוקיים והפחות החוקיים העומדים לרשותם, תוך ניהול מלחמת חורמה בגורמים הפוגעניים לא פחות. מכאן שאין אלא לקבוע שגם תנאי זה בהגדרת הדו"ח מתקיים.

10. דוקטרינה - אידיאולוגיה העומדת בבסיס פעילות הכת, מסבירה ומפרשת את העולם בצורה חדשה, תוך שימוש בשיטות שינוי תודעה (מדיטציה וכיו"ב) המשמרות את הנאמנות לכת ולמנהיג.
.... מכאן, שהקבוצה נושאת עיניה למי שאינה כאחד האדם אלא מי שניחנת ביכולות מאגיות של ממש שיש לממש את רצונותיה מאחר ומאחורי כולן ניצבת מטרה נשגבה, גדולה ומיוחדת המאחדת את חברי הקבוצה כולם בדרך להשגתה והיא הצלת כדור הארץ. זוהי הדוקטרינה אותה יישמה הנתבעת כלפי חברי הקבוצה בקבוצת הלימוד שנועדה לפילוסופיה מעשית ולמעשה הטיפה לאופן התנהלות על פי דרכה כשהמעשיות אינן אלא אמצעי להפעלת חברי הקבוצה למימוש רצונותיה של הנתבעת על שלל ההוצאות הכספיות הנדרשות לשם כך. בכך אם כן מתקיים גם תנאי זה של הדו"ח. 

11. טקסיות - הקפדה על קיום טקסים כחלק מתהליך אינדוקטרינציה שעוברים חברי הכת.
המסקנה הינה כי נושא הטקסיות אינו נושא מובהק במסגרת ההתנהלות הקבוצתית אם כי מתנהלים מפגשים באותו האופן ומוטלות חובות לביצוע על חברי הקבוצה כמו תשלומי המנחות למשל, שהן בגדר התנהלות חוזרת ... שנודעה לשם הידור הנתבעת. 

סיכום מרכיבי בכת בדו"ח
המסקנה... כי חלק גדול מאוד של מאפייני המונח "כת".. אמנם מתקיים... מכאן שאין לי אלא לקבוע, כי לקבוצה מאפיינים כיתתיים. ... יש כדי לראות בקבוצה גם ככת בעלת מאפיינים פוגעניים.
 

השפעה בלתי הוגנת

בנסיבות המקרה דנא, מערכת היחסים בין התובעת לנתבעת מניחה אמון מוחלט בין התובעת לנתבעת ... לאורך שנים רבות. הגדרת הקבוצה כבעלת מאפיינים כיתתיים מניחה... מערכת יחסי אמון מוחלטת בין ראש הקבוצה לחביריה ...לפיכך מצאתי כי עסקינן במתנה בסדר גודל גדול כפי הדרישה הנוספת להשפעה בלתי הוגנת. ... שעל הנתבעים הנטל להוכיח שלא ניצלו את האמון שבין הצדדים לרעה באופן שלא הפעילו על התובעת השפעה בלתי הוגנת. 

 

סוף דבר

תביעת התובעת מתקבלת בחלקה. תביעת הנתבעים נדחית במלואה. ... הנתבעים ישיבו לתובעת הסך של 1,283,468 ש"ח ...

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר המרכז הישראלי לנפגעי כתות שייכות למרכז הישראלי לנפגעי כתות (להלן "המרכז") או לכותבים וגופי תקשורת אשר נתנו למרכז את הסכמתם לשימוש בחומר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט באמצעי תקשורת אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע, במאמרים, בסרטים, בקבצים המופיעים באתר או בכל חלק שלהם, אלא באישור מראש ובכתב מאת המרכז.

 


'המרכז הישראלי לנפגעי כתות' (חל"צ)
רח' בן גוריון 24 (בית ליגב), רמת גן
        טל:
  03-6708811, פקס: 03/6708822       
דוא"ל:
  
s.soskatot@gmail.com
 

[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]       [מפת האתר]       [יצירת קשר]

 

לייבסיטי - בניית אתרים