עברית  |  English  |  
הצטרפו אלינו לפייסבוק  |  לקבלת תמיכה: 03-6708811  |  
קבל ספר במתנה !


לחץ כאן
איסתא
   
 
08.09.23
 
 
הצהרת המרכז הישראלי לנפגעי כתות לגבי ISTA (בעברית: איסתא) -
"בית הספר הבינלאומי לאומנויות המקדש" 
 
להורדת הטקסט בעברית בקובץ PDF לחץ כאן.
To download the text in English in a PDF file click here


כארגון האמון על הגברת המודעות הציבורית לפעילותן של כתות הרסניות וקבוצות פוגעניות ולהגנה מפניהן, המרכז הישראלי לנפגעי כתות (להלן: המרכז) רואה לנכון לצאת בהצהרה פומבית לגבי סדנאות של ארגון איסתא ("בית הספר הבינלאומי לאומנויות המקדש"), שחזר לפעול בישראל ואף מתכנן לקיים החודש (ספטמבר 2023) סדנא בישראל, במיקום שאינו מפורסם ברבים. 
לידי המרכז הגיעו עדויות של גברים ונשים שנטלו חלק בסדנאות של איסתא או אצל מורים שהוכשרו ע"י איסתא. בעקבות עדויות אלה גם נבחנו פרסומים וטקסטים שנכתבו בשם הארגון עצמו ועשרות פרסומים של מורים המזוהים עמו. המרכז זיהה בפעילויות של איסתא ושל מורים הקשורים בו מאפיינים מדאיגים בעלי פוטנציאל של פגיעה בְּמשתתפים. המרכז סבור שחובתו להביא חששות אלה לידיעת הציבור.  

איסתא הינה עמותה בינלאומית המבוססת בארה"ב אשר מציגה את עצמה כמי שמפעילה סדנאות התפתחות עצמית, פסטיבלים ואירועים במדינות רבות. על פי הפרסומים שמפיץ הארגון, התכנים בפעילויות השונות לקוחים מעולמות ״שמאניים״ כלומר - דתיים, רוחניים ופולחניים, ובעיקר מתמקדים בנושא המיניות. ברישום רשמי ברשויות המס האמריקניות מתואר הארגון כך - "איסתא היא חלק מתנועת טרנספורמציה גלובלית שבה התודעה האנושית נפתחת למקור שלה כאהבה ומשתלבת בהרמוניה עם ממלכות וממדי חיים אחרים״.
בסדנת הבסיס של איסתא המכונה לֶבֶל-1 אשר נמשכת כשבוע עוברים המשתתפים והמשתתפות מגוון חוויות שניתן לתארן כקיצוניות. המשתתפים אינם מיודעים על כך בעת ההרשמה. בפעילות אופיינית בסדנה המשתתפים בוהים באיבר המין החשוף של מספר משתתפות. בפעילות אופיינית אחרת מתקיימת אוננות קבוצתית של המשתתפים כולל הסגל. ההנחיות בסדנה נבנות כך שישנו לחץ סמוי עד גלוי לפתיחות מינית הולכת וגוברת שלא בהכרח תואמת את מסוגלות המשתתפים, תחת תנאים קשים כגון שינה מועטה. על פי עדויות, האידאולוגיה העולה מן התכנים המועברים בסדנאות מקשרת בין התפתחות רוחנית ונפשית ובין נכונות להתנסויות מיניות שונות כולל השתתפות בפעילות מינית במרחב הקבוצתי ו/או באופן קבוצתי. בשיאה של הסדנה מתקיים טקס שבו המשתתפים בקבוצה מעסים את איבר מינן של המשתתפות. הטקס מתקיים בזוגות כאשר הבחירה נעשית בצורה רנדומלית, באמצעות הגרלה. לגבי סדנת ההמשך המכונה לֶבֶל-2 התקבלו דיווחים גם על טקסי שחיטה של בעלי חיים, פולחנים שקשורים למיניות ומוות, החדרת גזרים לפי הטבעת ועוד. 

פעילויות אלה, אשר אינן נמסרות למשתתפים בעת ההרשמה, ובוודאי לא בפירוט ובבהירות, חוזרות על עצמן באופן עקבי בסדנאות של איסתא (גם אם לא באותו האופן בכולן) והשפעתן הפוטנציאלית על הנפש מעלה חשש כבד לשלומם הנפשי של המשתתפים. הפעילויות אינן נבדקות על ידי גוף טיפולי מוסמך, וזאת למרות שהארגון מעודד הגעה של משתתפים ומשתתפות צעירות ואוכלוסיות פגיעות אחרות כמו נפגעי טראומה בכך שמעניק מלגות השתתפות ייעודיות לאוכלוסיות אלו. הארגון מתכחש להיותו בעל מבנה ארגוני וניהולי בתוכו ומכנה עצמו ״אורגניזם״. הוא מציג עצמו לציבור בצורה של ״בית ספר״ שיש בו ״פקולטה״ בכירה וצוותי הנחיה שונים שלא ברור מהם הקריטריונים לקבלתם כחברי ״פקולטה״ ומהי הכשרתם. 
יתרה מכך, כנגד דמויות שמזוהות עם הארגון ו/או היו מזוהות עמו בעבר, הוגשו תלונות אל גורמים שונים כולל רשויות אכיפת החוק. התלונות מעלות חשד לניצול מיני, עידוד (והאדרת) זנות, התעללות בבעלי חיים, ניצול יחסי מרות וקיום פעילויות קבוצתיות העלולות להשאיר נזק ארוך טווח על משתתפים. 

למרכז אין עמדה עקרונית לגבי סדנאות או לימוד רוחני הכוללות פעילות מינית מכל סוג. עניינו של המרכז בפרקטיקות פוגעניות ולא בתפיסה האידיאולוגית-רוחנית כשלעצמה. לכל אדם נתון חופש הבחירה, חופש הביטוי על גווניו, חופש הדת והפולחן, והחופש לבחור לעצמו את מסלול ההתפתחות האישית או הרוחנית שלו או שלה. יחד עם זאת, במקרה שלפנינו, נראה כי ישנה הצגה של הפעילות כהתפתחות רוחנית והבטחה למזור כשבפועל מתבצעות מניפולציות ולחץ סביבתי לקיום פעילות מינית במסגרת קבוצתית, לרבות פעילות בין המורים לתלמידים, כשלא נמסר למשתתפים מידע מקדים ומפורט על הצפוי בסדנא ואין להם אפשרות להיערך לכך או לשקול את הדברים מראש. פעילות מינית סדנאית שכזו טומנת בחובה חששות ברורים לפגיעה, ניצול, הצפת טראומות עבר, משברים נפשיים שעלולים להגיע ל'נקודות קצה' כמו גלישות פסיכוטיות ועוד. חששות אלה, בהתאם לידע שנצבר בידינו ולפי פרסומים, התממשו למרבה הצער.
סדנאות מן הסוג הזה מחייבות זהירות והקפדה דקדקנית ומחמירה על כללים בסיסיים של שקיפות אמיתית והסכמה חופשית ומודעת, הגנה על המשתתפים, ליווי מיטיב וצמצום למינימום של הסכנה לפגיעה טראומטית, ועוד.

יובהר המובן מאליו. לא כל הסדנאות מתקיימות באותו האופן. לא כולן יכללו את כל הפעילויות שפורטו לעיל ובאותה המתכונת. מן הסתם יש הבדלים בין מורים שונים. מעבר לכך, לא כל משתתף יחווה את אותה סדנא באותו האופן ויושפע מהן באותו האופן. יחד עם זאת, מהעדויות שהגיעו לידי המרכז ברור, שפוטנציאל הניצול והפגיעה ממשי ורווח, וממדי הנזק עלולים להתגלות גם שנים רבות לאחר המקרה.

המרכז מבקש להוסיף הבהרה לגבי עניינו בפעילות של ISTA: בהתאם לידע המקובל בתחום הכיתתי התנהלות כיתתית על מאפייניה הייחודיים הכוללים השפעה בלתי הוגנת יכולה להתקיים גם במסגרת קבוצתית אינטנסיבית, המתקיימת אד-הוק ולפרק זמן מסוים. סדנאות מהסוג הנדון כאן מהוות דוגמא מובהקת למצב דברים כזה: מיקרו-קוסמוס שפועל לפרק זמן מסוים, שמתקיימים בו מאפיינים מובהקים של התנהלות כיתתית כפי שפורטו לעיל: הבטחת ריפוי, מזור והתקדמות אישית/רוחנית למי שישתף פעולה; התנהלות סביב "מנהיג" (המורה/המורים המובילים את הסדנא) המשיג שליטה בקבוצה באמצעים פסיכולוגים שונים; ייחוס תכונות-על לאותו מנהיג (למשל: איבר המין הגברי של המורה יכול להיות מכונה 'מטה האור', מורה שטוען כי הוא מבצע חדירה כדי להביא לריפוי או ביטוי לתחושה ש'יד האלוהים' נוגעת במי שהמורה שלה/ו מקיים איתו/ה יחסים); יצירת אווירה ודינמיקה שלא מעודדת הטלת ספק וביקורת אלא להיפך; "ענישה" והרחקה של משתתף (גם באופן "עקיף" ולא "פורמלי") שמתנהל או מתבטא באופן שמשתמעת ממנו הטלת ספק, ביקורת או אי שיתוף פעולה; הפעלת מניפולציות והחדרת רגשות שליליים לשם עידוד שיתוף פעולה וביצוע פעולות שסביר להניח שמחוץ לסדנא רבים מהמשתתפים לא היו בוחרים לבצע (דוגמא להחדרת רגשות שליליים: העברת מסר שאם לא תשתף פעולה עם הפעילות, תבחר ב"מוות" / אין לך זכות קיום / לא תוכל להתרפא / "להתקדם"); יצירת תחושה של "אנחנו והם" (“הם = כלפי מי שלא עובר את הסדנא); חוסר שקיפות וסודיות – לא נאמר למשתתפים מראש מה בדיוק תהיינה הפעילויות במסגרת הסדנא ואף תוך כדי הסדנא לא נמסר מספיק מידע מה הולך לקרות בכל שלב. בנוסף, משתתפים נדרשים לחתום במסגרת הסדנא על סודיות, עניין שמשליך על השקיפות כלפי משתתפים פוטנציאלים עתידיים (ומובן, כפי שהערנו לעיל, שלא בכל סדנא יתקיימו כל המאפיינים הנ"ל ובאותה העוצמה).
מכאן עניינו של המרכז בסדנאות שמקיימת איסתא או מורים שהוכשרו על-ידו.

חשוב להכיר כי החוק הפלילי הישראלי (סעיף 347 (ב)) אוסר על קיום יחסי מין בין מורה רוחני למשתתפים גם כשאלו נעשים בהסכמה, עקב יחסי המרות שיש בקשר שבין מורה רוחני לתלמידיו.
לאור האמור לעיל המרכז לנפגעי כתות ממליץ לציבור לחפש מידע, לקרוא וללמוד כדי לקבל החלטה מושכלת בטרם השתתפות בסדנאות ארגון ISTA ומוריו.
להלן פרסומים רלוונטיים על קהילת המיניות המקודשת ואיסתא, הזמינים לקריאה ברשת: 

1. "הוא אמר לי שאם אלטף אותו גברים ירצו אותי": האמת האפלה של קהילת המיניות המקודשת, הארץ, 2022  
https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/2022-07-27/ty-article-magazine/.highlight/00000182-3ab6-dfe1-adf2-7bbff6c50000  
2.International School for Temple Arts: sacred sexual community, or cult?, OnlySky, 2022  
https://onlysky.media/bgarrison/international-school-for-temple-arts-sacred-sexual-community-or-cult/ 
3. Complainants warn against 'sacred sexuality' courses, RNZ, 2022 https://www.rnz.co.nz/news/national/477548/complainants-warn-against-sacred-sexuality-courses 
4. The accidental cult tourist, The Echo, 2023  
https://www.echo.net.au/2023/08/the-accidental-cult-tourist/
 
להלן פרסומים של ארגון איסתא עצמו: 
1.    האתר הרשמי של ארגון איסתא העולמי: https://ista.life/ 
2.    דף שאלות ותשובות באתר איסתא בעקבות מידע שהתפרסם בתקשורת: https://ista.life/faq?category=media  
3.    האתר הרשמי של אוהד אזרחי, מורה בכיר בארגון איסתא: https://www.kabalove.org/ 
4.    מאמר באתר של אוהד אזרחי בו הוא מתייחס לחלק מהאשמות: https://www.kabalove.org/articles-hebrew/46v096zp2ouznfj3a552r5atjw0fh5  
 
יצוין כי בהכרזה באתר הרשמי של איסתא https://ista.life/articles/accountability-process-statement מודיע הארגון על "רה-ארגון רדיקלי ושינויים בתחומים רבים". כמו כן מודיע הארגון על קיום הליך "לקיחת אחריות" פנים-ארגוני אליו "הוזמנו" שלושה מנחים, מבלי לפרט מי הם. לבסוף מציין הארגון כי הוא מאמין בגישה הוליסטית ואינו מאמין בענישה או ב"תרבות הביטול". יש לציין כי למיטב ידיעתנו, הליך זה אינו מתקיים בתמיכתן או בשיתופן של אחוז ניכר מנפגעות ונפגעי הארגון.  
למי שבוחר.ת להשתתף בסדנאות דומות, המרכז ממליץ: 
  • לדרוש מידע מלא על תוכנית הסדנא ואשר צפוי להתרחש בה ולא להסתפק באמירות כלליות. 
  • לדרוש מידע לגבי מקור האידיאולוגיות, תפיסות דתיות או רוחניות, וכן תיאוריות טיפוליות שבאות לידי ביטוי בתכנים המועברים בסדנה.  
  • לקבל הבהרה כי לא תהיה מעורבות של מורים, מדריכים ואנשי צוות בפעילות מינית מכל סוג עם המשתתפים. 
  • ספרו לחבר או חברה קרובים שאתם הולכים לסדנה ובקשו מהם לבדוק אתכם כשאתם חוזרים כיצד אתם מרגישים ואם אתם בטוב. 
  • מומלץ מאד, ואם זה אפשרי, לא להגיע לבד לסדנה ולפעילויות ללא אדם קרוב כדי שלאחר מכן תוכלו הדדית לשמור על שלומכם. 
  • לשמור באופן מודע על חשיבה ביקורתית. 
המרכז מעודד את כל מי שנפגע מארגון איסתא או מכל גוף דומה אחר בישראל ליצור קשר ולדווח. אנו מחויבים לספק סיוע ולאפשר מרחב בטוח למעוניינים בשיקום. השיחה היא בסביבה בטוחה ודיסקרטית עם אנשי מקצוע המתמחים בנושא.  

ביחד, באמצעות מודעות, חינוך ותמיכה נוכל להגן על עצמנו ועל סביבתנו.
 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר המרכז הישראלי לנפגעי כתות שייכות למרכז הישראלי לנפגעי כתות (להלן "המרכז") או לכותבים וגופי תקשורת אשר נתנו למרכז את הסכמתם לשימוש בחומר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט באמצעי תקשורת אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע, במאמרים, בסרטים, בקבצים המופיעים באתר או בכל חלק שלהם, אלא באישור מראש ובכתב מאת המרכז.

 


'המרכז הישראלי לנפגעי כתות' (חל"צ)
רח' בן גוריון 24 (בית ליגב), רמת גן
        טל:
  03-6708811, פקס: 03/6708822       
דוא"ל:
  
s.soskatot@gmail.com
 

[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]       [מפת האתר]       [יצירת קשר]

 

לייבסיטי - בניית אתרים